Produktförädling och Produktion

Genom vår egen produktförädling ser vi till att produkter kan anpassas efter just er applikation. Förrutom anpassningar på produkter kan vi till exempel delmontera olika komponenter för att leverera en så komplett lösning som möjligt. Komponenterna byggs ihop till ett delmontage, som beställs via ett artikelnummer i stället för flera. För dig som kund innebär det enklare inköp och kortare ledtider.

Era behov styr vår lösning. Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen, såväl tekniskt som ekonomiskt, både vid större och mindre serier.
 
Fördelar med att nyttja vår produktförädling:
  • Färre leverantörer
  • Bättre kontroll på slutprodukten
  • Säkra leveranser
  • Kvalificerade produkt- och applikationskunskaper
  • Lägre kapitalbindning
  • Större flexibilitet
 
Tillverkning
 

Produktion

Med egen utveckling, konstruktion och tillverkning av kopplingsplintar och toppklämmor i Sverige, har vi en hög flexibilitet och goda möjligheter att tillgodose era önskemål och krav på produkterna.

I Vår tillverkning använder vi råmaterial av högsta kvalitet sam har hög kvalitetskontroll. Detta säkerställer att vi levererar produkter som uppfyller eller överträffar era förväntningar.

 

Produktförädling

 

Svenska Helag AB | Box 6 | SE-573 21 TRANÅS | Tel: +46 75 242 46 00 | 

På denna webbplats används cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare.