INTEGRITETSPOLICY

Svenska Helag AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi har upprättat denna policy för att du ska känna sig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Genom nedanstående grundläggande principer får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

INSAMLING AV INFORMATION

Svenska Helag AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats göra förfrågningar eller registrera dig för utskick ifrån oss. I samband med detta samlar bolaget in personuppgifter.

COOKIES

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Svenska Helag AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

Vi använder två typer av cookies.

Permanenta cookies som finns kvar efter flera besök på våra webbplatser

Dessa gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser.

Tredjepartscookies som används av våra godkända affärspartners

Google Analytics - Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Svenska Helag AB använder insamlade uppgifter för fakturering, information och leverans av produkter. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av bolaget samt relevanta bolag inom OEM-koncernen.

Svenska Helag AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

RÄTTELSE OCH INSYN

Svenska Helag AB och OEM-koncernen strävar efter att den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: +46 (0)75-242 46 00
Svenska Helag AB, Box 6
573 21 TRANÅS

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

 

Svenska Helag AB | Box 6 | SE-573 21 TRANÅS | Tel: +46 75 242 46 00 |