Kvalitet och miljö

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och leverantörer. I denna strävan ingår att vår servicegrad och kvalitet möter upp till eller till och med överträffar era förväntningar. 

För att verka för ett hållbart samhälle där vi har minsta möjliga miljöpåverkan ser vi fortlöpande över våra processer och kan på så sätt kontinuerligt arbeta med förbättringar i miljöfrågor.

Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 och detta ligger till grund för att ständigt följa upp och mäta hur väl vi möter upp mot såväl lagar som våra kunders krav och förväntningar.

 ISO 9001ISO 14001

Ladda ner våra ISO-certifikat här

 

   

Svenska Helag AB | Box 6 | SE-573 21 TRANÅS | Tel: +46 75 242 46 00 | 

På denna webbplats används cookies för att förbättra funktionaliteten för dig som användare.